Samenwerking

Wij zijn best trots op wat we samen met Natuurmonumenten creëren en we worden daarbij ondersteund met kennis, kunde & materiaal. Natuurmonumenten werkt graag met specialisten die zij inhuurt en beiden zijn afhankelijk van onze inzet. De toekomstige route is een flinke verandering zowel voor Natuurmonumenten als voor ons!

Huidige (onderhouds-)werkzaamheden aan de route worden met Natuurmonumenten overlegd en in de nabije komst kan de samenwerking een andere vormen krijgen als blijkt dat dat nodig of gewenst is.