Samenwerking

Wij zijn best trots op wat we samen met Natuurmonumenten creëren en we worden daarbij ondersteund met kennis, kunde & materiaal. Natuurmonumenten werkt graag met specialisten die zij heeft ingehuurd en beiden zijn afhankelijk van onze inzet. De toekomstige route is een flinke verandering zowel voor Natuurmonumenten als voor ons!

Huidige (onderhouds-)werkzaamheden aan de route worden met Natuurmonumenten overlegd en in de nabije komst kan de samenwerking een andere vormen krijgen als blijkt dat dat nodig of gewenst is.