Routewijziging Afkortroute Noord

Door herindeling van het gebied is de afkorting langs de Zilvense Heide opgeheven en vervangen voor een afkorting die iets noordelijkers loopt. De bebording is al aangepast, net zoals de kaart.

De toelichting van Geldersch Landschap & Kasteelen: “Mensen, dieren en planten houden van gradiënten; natuurlijke overgangen tussen bijvoorbeeld bos en heide. […] Om mens en natuur beiden voldoende (be)leefruimte te bieden kiezen we ervoor een deel van deze overgangen voor de natuur te reserveren en een deel voor de recreant. […] Voor de MTB-route betekent dit een aanpassing voor de verbindingsroute op de Zilvense heide en de route nabij de Ramenberg. Deze twee paden zijn op den duur niet meer toegankelijk voor fietsers, wandelaars of ruiters. Op deze plekken krijgt de natuur meer de rust en de ruimte die het nodig heeft.”