Nieuws

Vanaf half juli 2019: mtb-en op nieuwe (groene) route Veluwezoom!

De nieuwe route is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen boswachters, MTB-ers en ecologen. Mede gezien de aard van het gebied is de aanleg een uitdagende klus. De hele route is voorzien van nieuwe palen en bordjes. Zodra de markering helemaal op orde is, vanaf 13 juli, wordt de oude route gefaseerd opgeheven.

Je kunt de nieuwe hoofdroute herkennen aan het groene mtb-symbool. De hoofdroute kan in twee richtingen worden gefietst. Er zijn drie startpunten met horeca van waaruit een route naar de hoofdroute is aangegeven en drie locaties waar de hoofdroute kan worden ingekort.
Verder zijn er nu 3 extra’s, deze zijn herkenbaar aan het rode MTB-symbool.
1: bij de Brandtoren (Teerose Trail en Granny Trail)
2: de brug over de Holleweg (Shooting Mountain Trail)
Let op: dit zijn nu nog heen &weertjes met soms gescheiden klimmen en dalen en deze zijn goed te combineren met horeca onderweg of je gekozen startpunt.
3: De Fortune Cookie (een ronde lus met de Pumptrail) in het Vrouwendal, een rode lus die je tegenkomt als je de groene hoofdroute fietst, je komt 100 meter verderop weer terug op de groene hoofdroute.

In het najaar worden nog enkele rode tracks aangelegd. Horecagelegenheden langs de route zijn aangegeven met blauwe horecabordjes en richtingspijlen.


Afscheidsknuffel 

Ouder nieuws / Archief

In mei en juni 2019 worden alle oude routepalen vernieuwd. Vandaag, 15 juni 2019 hebben we de nieuwe routeborden aangebracht op de (groene) hoofdlus en rode stukken die zijn aangelegd. Let op; de route is niet af en we zullen in de herfst na het broedseizoen doorgaan met de aanleg.

De komende weken komen de borden voor horeca, aanrijden, verbinden en waarschuwingen. Pas als deze allemaal juist en volledig zijn geplaatst worden oude (gele) route delen verwijderd. 

In deze voorjaarsperiode 2019 hebben we goed nieuws: enkele nieuwe MTB-trails waar de afgelopen maanden aan is gewerkt zijn opengesteld!

De Mayor Flowertrail (MFT), langs de burgemeester Bloemersweg is een lange double- track die in twee richtingen te rijden is. Deze was al een tijdje open en door velen gevonden en bereden.

Daarnaast is de Pumptrail nu officieel open. Deze is gedoopt tot ‘Fortune Cookie trail’. Het betreft een klein technisch single-track lusje van ongeveer 1 kilometer lang tussen boerderij De Haverkist en De Carolinahoeve.

Ook de Teerose Trail en Granny Trail zijn open, een lange double-track vanaf de Brandtoren, langs het Rozendaalsche Veld richting de Beekhuizenseweg. Vanaf de kant van de brandtoren eindigt deze in een hele mooie afdaling waar wat spannende elementen in zitten. Andersom is dit een klim waar je je Granny-kransje zeker nodig gaat hebben.

Let op: met name de Pumptrail en Granny trail zijn erg nieuw en bevatten nieuwe elementen voor MTB Route Veluwezoom. Rij de eerste (paar) keren voorzichtig, ontdek hoe de paden lopen, overschat jezelf niet.

Daarnaast is het vanwege droogte mul in het bos, waardoor sommige paden nog niet de gewenste hardheid hebben. Houd hier ook rekening mee, vooral in bochten en afdalingen.

Tot slot:
De gele hoofdroute is ongewijzigd en nog gewoon in oorspronkelijke vorm te fietsen. In de loop van dit jaar zal de hoofdroute veranderd worden, daarbij worden alle palen en borden vervangen en gaan de opgeleverde stukken ook aansluiten bij de nieuwe hoofdroute.

Ter ondersteuning van de werkzaamheden met handgereedschap is een elektrische kruiwagen aangeschaft. Ook werd op verschillende plekken een kraantje ingezet. Het resultaat is dat enkele beoogde tracés nu ook daadwerkelijk zijn aangelegd. De MTB markering van deze tracés volgt zo spoedig mogelijk, waarna ze kunnen worden vrijgegeven voor gebruik.

We werken in het voorjaar en de zomer met handgereedschap door. Daardoor zijn er op de bestaande route ook af en toe onverwachte veranderingen. Wees daar bedacht op. We werken georganiseerd op vrijdagen en zaterdagen met enthousiaste vrijwilligers.

We hebben begin januari 2019 bij Goossens fietsenwinkel in Velp een bijeenkomst georganiseerd om de plannen op kaarten toe te lichten.

We zijn in november 2018 gestart met (test) werkzaamheden aan verschillende nieuwe routeonderdelen. Nabij parkeerplaats de Plaghak zijn we gestart met een nieuwe natuurlijke 1-richting singletrack.  Laat ons weten wat je ervan vindt, geef het door aan je fietsvrienden en volg ons op Facebook voor details. Meld je aan als je ons wilt helpen!

Goed nieuws: de Natura 2000 – vergunning voor de aanleg van de nieuwe MTB-route op Veluwezoom is in oktober 2018 verleend door Provincie Gelderland!

Tijdens de Mountainbike Summit Nederland hebben wij de bij de MTB Trail Awards van 2018 een blijk van waardering ontvangen!

Vernieuwingen
De MTB-route in het Nationaal Park Veluwezoom wordt vernieuwd! De belangrijkste vernieuwingen zijn:

  • een nieuwe hoofdroute, die in twee richtingen gereden kan worden
  • nieuwe (groene) markering van de route
  • het huidige netwerk van MTB-paden (witte en half wit/gele borden) dat geen deel uitmaakt van de hoofdlus wordt opgeheven
  • de hoofdlus wordt op meerdere plekken uitgebreid met verschillende technische lussen voor techniek, flow & fun. Deze lussen worden 1-richtingsverkeer en starten en eindigen altijd aan de hoofdroute.

Het uitgangspunt bij de vernieuwing is het scheiden van recreantenstromen en het bewaren van het evenwicht tussen enerzijds natuur/cultuur en aantrekkelijke, uitdagende paden. Om dat te realiseren zijn vele delen van Nationaal Park Veluwezoom de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Ook zijn de populaire MTB-routes op de Utrechtse Heuvelrug samen met Natuurmonumenten bezocht en is er met vrijwilligers en Staatsbosbeheer (SBB) overlegd over de wijze waarop deze routes beheerd worden.

Nieuwe route
Om een duidelijke scheiding tussen verschillende soorten recreanten aan te brengen, zal de MTB-route tussen Landgoed Beekhuizen en het bezoekerscentrum verdwijnen. Daar tegenover staat dat wij de belangrijke  kenmerken die verloren gaan in daarvoor bestemde gebieden zelf mogen gaan compenseren. Iets dat voor Nationaal Park Veluwezoom bijzonder is!

2018 is een belangrijk jaar omdat de dialoog omtrent de vereiste vergunning met de Provincie Gelderland is gestart! Zie daarvoor ook berichtgeving in de Gelderlander update deel 1 en deel 2  In de jaren hiervoor (2016/2017) heeft een kerngroep mountainbikers met Natuurmonumenten en een externe MTB-specialist samengewerkt om dit zover te brengen.

Nieuwe route Veluwezoom Natuurmonumenten

Trailupdate Fietsport Magazine FSM 18_02 low
Fietssport Magazine is een uitgave van Wielersportbond NTFU